Dịch vụ lắp đặt internet FPT Dịch vụ lắp đặt internet FPT
Tập đoàn FPT

Sơ đồ tổ chức FPT

Sơ đồ tổ chức tập đoàn FPT

Về tập đoàn FPT

FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu mới, giàu mạnh bằng nỗ lực lao động sáng tạo trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, làm khách hàng hài lòng, góp phần hưng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển tài năng tốt nhất và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.